Algemene voorwaarden

1. Ritten moeten op voorhand online gereserveerd worden. Standby reizen is mogelijk mits beschikbaarheid op het tijdstip van vertrek.
2. Passagiers moeten een reservatie bevestiging aan de chauffeur tonen, hetzij een uitgeprinte copie of op een smartphone. De reservatie is strikt persoonlijk. De passagier kan de vervoerder niet aansprakelijk stellen voor het verlies of de beschadiging van zijn vervoerbewijs.
3. Alle passagieren moeten een plaats kopen, met inbegrip van kinderen en baby’s, aan hetzelfde tarief. We kunnen een babyzit voorzien mits beschikbaar en op voorhand aangevraagd per email minstens 72 uur voor vertrek.
4. Reservaties kunnen tot 48 uur voor vertrek geannuleerd worden met volledige terugbetaling (min €3 kosten).
5. Iedere passagier mag één koffer en één handbagage van redelijke afmetingen meebrengen. Alle bijkomende bagage zal geweigerd worden indien er daarvoor geen ruimte is. Rolstoelen, golf bags en (kleine) muziekinstrumenten zijn toegelaten mits op voorhand bevestigd per email. Indien een passagier beslist niet te reizen omwille van teveel baggage zal er geen terugbetaling mogelijk zijn.
6. De vervoerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van of schade aan de bagage, behoudens in geval van zware fout of opzet van de chauffeur. Het is verboden om illegale en gevaarlijke producten te vervoeren. Geen dieren toegelaten.
7. Passagiers moeten ten minste 5 minuten voor de vertrektijd op de plaats van vertrek zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de passagier om op het juiste tijdstip op de juiste plaats te zijn. Er zal geen terugbetaling zijn voor gemiste ritten.
8. De dienstregeling is ten allen tijde onderhevig aan wijzigingen. Passagiers zullen per email verwittigd worden in geval van wijziging van een bestaande reservatie.
9. Het tijdstip van vertrek en aankomst is slechts indicatief. Het is berekend op basis van de gemiddelde doorstroming van het verkeer. Wij zullen nooit verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor enige schadevergoeding op welke basis ook voor gebeurtenissen zoals files, vertragingen, wegenwerken, ongevallen, technische problemen, weersomstandigheden, of het gedrag van andere passagiers kunnen voor vertragingen zorgen.
10. De chauffeurs hebben het recht om de reis te ontzeggen aan passagiers die dronken, geïntoxiceerd of op een andere manier ongepast blijken, zonder een verplichting van terugbetaling of schadevergoeding te betalen.
11. Een passagier mag de anderen niet storen. De reis moet in alle rust kunnen verlopen en de uitrusting van het voertuig mag niet worden beschadigd noch bevuilen.
12. Het is verboden om gedurende de rit met luidsprekers naar muziek te luisteren. Koptelefoons mogen worden gebruikt mits het volume zodanig wordt geregeld dat de andere passagiers niet worden gestoord.
13. Het is verboden om levensmiddelen te consumeren die met name door de geur ervan de andere passagiers zouden storen of het voertuig bevuilen. Het is strikt verboden om te roken.
14. De passagiers moeten de bevelen van de chauffeur naleven. De chauffeur behoudt zich het recht voor om het vervoer te onderbreken en te eisen dat passagiers die de in deze algemene voorwaarden vermelde voorwaarden niet naleven uitstappen, zonder een terugbetalingsverplichting of een verplichting om schadevergoeding te betalen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gedrag van andere passagiers in het voertuig.

© My Super Shuttle 2018